خوش آمدید

راهنمای API قیمت های وبمانی، پرفکت مانی، بی تی سی ای، بیت کوین، لایت کوین، داج کوین به تومان

برای دریافت قیمت ارز مورد نظر می بایست پارامتر های زیر را به آدرس https://wallet.ir/api/price/get به روش GET ارسال نمایید. بزرگ و کوچک بودن حروف اهمیتی ندارد.

نام پارامتر مقادیر مجاز توضیحات
Currency
 • Bitcoin
 • Litecoin
 • Dogecoin
 • pm_usd
 • btce_usd
 • wmz

برای هر درخواست فقط نرخ یکی از ارزها را می توانید دریافت کنید.

 • نرخ بیتکوین
 • نرخ لایت کوین
 • نرخ داج کوین
 • نرخ پرفکت مانی به دلار
 • نرخ ووچر Btc-e به دلار
 • نرخ دلار وبمانی
OrderType
 • Buy
 • Sell
 • نرخ خرید
 • نرخ فروش
Amount مثال: 1250.25

حداقل مبلغ قابل قبول 0.001 می باشد.
حداکثر مبلغ قابل قبول 999,999,999,999,999 می باشد.

مثال: URL https://wallet.ir/api/price/get?currency=wmz&ordertype=buy&amount=27.01

نتیجه درخواست با فرمت Json می باشد:

درخواست معتبر Status code: 200 درخواست نامعتبر Status code: 400

{

  "isSuccess": true,

  "result": {

    "price": 245743,

    "unitPrice": 4914860

  }

}

{

  "isSuccess": false,

  "result": "Currency is empty. Please provide a validate Currency. "

}